Ποτά & Μπύρες
[restaurantmenu  type=»dotted»]

##Ούζο εμφιαλωμένο Μαγεία
**200ml
==5.00€

##Χύμα κρασί Κορίνθου κόκκινο ξηρό
**250ml

==2.50€

##Χύμα κρασί Κορίνθου κόκκινο ξηρό
**500ml

==4,50€

##Χύμα κρασί Κορίνθου κόκκινο ξηρό
**1000ml

==7,00€

##Χύμα κρασί Κορίνθου κόκκινο ημίγλυκο
**250ml

==2.50€

##Χύμα κρασί Κορίνθου κόκκινο ημίγλυκο
**500ml

==4,50€

##Χύμα κρασί Κορίνθου κόκκινο ημίγλυκο
**1000ml

==7,00€

[/restaurantmenu]
[restaurantmenu  type=»dotted»]

##Βεργίνα

**500ml
==2.50€

##Χύμα κρασί Κορίνθου λευκό ξηρό
**250ml

==2.50€

##Χύμα κρασί Κορίνθου λευκό ξηρό
**500ml

==4,50€

##Χύμα κρασί Κορίνθου λευκό ξηρό
**1000ml

==7,00€

##Moi, Je M’ En Fous! κόκκινο

**750ml

##Moi, Je M’ En Fous! ροζέ

**750ml

##Moi, Je M’ En Fous! λευκό

**750ml

 

[/restaurantmenu]